Home Nghiên cứu huấn luyện chó

Nghiên cứu huấn luyện chó

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và an sinh xã hội. Nay trung tâm đào tạo huấn luyện chó nghiệp vụ sau:

+ Chó nghiệp vụ bảo vệ tài sản , gia đình, tư nhân.
+ Chó nghiệp vụ bảo vệ đồn điền cao su, cà phê.
+ Chó nghiệp vụ bảo vệ kiểm phục vụ kiểm lâm.
+ Chó nghiệp vụ bảo vệ các công trình kinh tế.

huan luyen cho

Hiện nay trung tâm nghiên cứu Huấn luyện chó nghiệp vụ các chiến thuật nâng cao của chó nghiệp vụ:

+ Kỹ thuật chiến thuật tấn công đối phương

Chó tấn công vào từng điểm theo hiệu lệnh của huấn luyện viên chó tấn công đối phương có vũ khí.

Phối hợp tác chiến giữa người và chó để tấn công đối phương.

+ Kỹ thuật bắt đối phương:

Các kỹ thuật bắt đói phương của chó nghiệp vụ.

Các chiến thuật sử dụng chó nghiệp vụ bắt giữ đối phương.

+ Hình ảnh Huấn luyện chó nghiệp vụ :

trung tam huan luyen cho

trường huấn luyện chó

huấn luyện chó nghiệp vụ

truong huan luyen cho

trung tam huan luyen cho

huan luyen cho becgie

huấn luyện chó

Thắc mắc / Tư vấn / Mua sản phẩm:

Leave a Reply